Μονοκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά Διπλής Όψεως με Ελαφρύ Διπλό Γυαλί και Μισές Κυψέλες

ZXM8-TPLDD120-min
ZNShine Solar 12BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight Double Glass Monocrystalline PERC PV Module

ZXM8-TPLDD120

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 580 έως 605 Watt

Κιλά: 35 kg

Κυψέλες: 182mm

Διαστάσεις: 2172×1303×35 mm( (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM7-SPLDD144
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight Double Glass Monocrystalline PERC PV Module

ZXM7-SHLDD144

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 520 έως 545 Watt

Κιλά: 34 kg

Κυψέλες: 182mm

Διαστάσεις: 2285×1134×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM8-SPLDD150
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight Double Glass Monocrystalline PERC PV Module

ZXM8-SPLDD150

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 485 έως 505 Watt

Κιλά: 29.5 kg

Κυψέλες: 210mm

Διαστάσεις: 2176×1096×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM6-NHLDD144
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight Double Glass Monocrystalline PERC PV Module

ZXM6-NHLDD144

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 430 έως 455 Watt

Κιλά: 28kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις: 2094×1038×30 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM8-SPLDD120
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight Double Glass Monocrystalline PERC PV Module

ZXM8-SPLDD120

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 385 έως 405Watt

Κιλά: 24 kg

Κυψέλες: 210mm

Διαστάσεις: 1754×1096×30 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm