Μονοκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά με Ελαφρύ Διπλό γυαλί και Μισές Κυψέλες

ZXM7-SPLD144
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Light-Weight Double Glass Mono PERC PV Module

ZXM7-SHLD144

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 525 έως 550 Watt

Κιλά: 34 kg

Κυψέλες: 182mm

Διαστάσεις: 2285×1134×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος Καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM6-NHLD144
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Light-Weight Double Glass Mono PERC PV Module

ZXM6-NHLD144

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 430 έως 445 Watt

Κιλά: 28 kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις: 2094×1038×30 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM6-NHLD132
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Light-Weight Double Glass Mono PERC PV Module

ZXM6-NHLD132

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 395 έως 415 Watt

Κιλά: 28 kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις:  1924×1038×30 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM8-SPLD120
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Light-Weight Double Glass Mono PERC PV Module

ZXM8-SPLD120

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 385 έως 405 Watt

Κιλά: 24 kg

Κυψέλες: 210mm

Διαστάσεις: 1754×1096×30 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm

ZXM6-NHLD120
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Light-Weight Double Glass Mono PERC PV Module

ZXM6-NHLD120

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 360 έως 380 Watt

Κιλά: 22.5 kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις: 1755×1038×30 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm², 350 mm