Μονοκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά Μισών Κυψελών και Μονής Όψης

ZXM7-SP144
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module

ZXM7-SP144

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 520 έως 540 Watt

Κιλά: 28.5 kg

Κυψέλες: 182mm

Διαστάσεις: 2256×1133×40 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm² , 350 mm

ZXM8-SP150
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module

ZXM8-SP150

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 485 έως 505 Watt

Κιλά: 26.5 kg

Κυψέλες: 210mm

Διαστάσεις: 2176×1096×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm² , 350 mm

ZXM6-NH156
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module

ZXM6-NH156

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 465 έως 490 Watt

Κιλά: 26.5 kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις:  2264×1038×40 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm² , 350 mm

ZXM6-NH144
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module

ZXM6-NH144

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 430 έως 455 Watt

Κιλά: 24 kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις: 2094×1038×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος καλωδίου: 4 mm² , 350 mm

ZXM6-NH132
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module

ZXM6-NH132

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 395 έως 415 Watt

Κιλά: 21.5 kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις: 1924×1038×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος Καλωδίου: 4 mm² , 350 mm

ZXM8-SP120
ZNShine Solar 10BB HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module

ZXM8-SP120

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 385 έως 405 Watt

Κιλά: 20.5 kg

Κυψέλες: 210mm

Διαστάσεις: 1754×1096×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος Καλωδίου: 4 mm² , 350 mm

ZXM6-NH120
ZNShine Solar 9BB HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module

ZXM6-NH120

Τεχνικές Πληροφορίες σειράς

Ισχύς Εξόδου: 360 to 380 Watt

Κιλά: 20.5 kg

Κυψέλες: 166mm

Διαστάσεις: 1755×1038×35 mm (με το πλαίσιο)

Μήκος Καλωδίου: 4 mm² , 350 mm